ssr

Välkommen till Öckerö Sotning & Ventilation

fr2000

Start Sotning Ventilation Brandskyddskontroll Besiktning OVK Frågor Länkar
Kontakt

Ventilation.

Rensning

Brister i inomhusklimatet är något som kan orsaka problem både för de som vistas där och för fastigheterna, så kallade sjuka hus, därför är det viktigt att man ser till att ventilationen har ett fungerande luftflöde.

Försmutsade kanaler kan innebära:

  • Ingen luft ut - ingen luft in.
  • Dålig inneluft - besvär och hälsorisker.
  • Dålig arbetsmiljö – sämre arbetskavalitet.
  • Risk för mögel.

Öckerö Sotning och Ventilation har ventilationsrensare som är utbildade på sotarskolan i Rosersberg och använder utrustning anpassade för just ditt ventilationssystem.

Utrustning:

  • Tryckluftssystem bestående av kompressorer, tryckluftsdysor, slang mm.
  • Rensvajrar, handverktyg, viskor för alla förekommande ventilationskanaler.
  • Egna fläktar att koppla in på systemet där det tex. inte går att använda den befintliga fläkten.

Kontakta oss för en offert för just ditt ventilationssystem och andas ”ren” luft igen.

Injustering av ventilation.

Hur vet man att man har en tillräcklig ventilation i sin fastighet? Det är svårt att svara på men det finns normer på hur mycket luftväxling man bör ha i sitt hus.

För äldre hus med självdragsventilation kan man endast kontrollera att det är drag i kanalerna och att det finns tillräckligt med tilluftsdon.
På nyare hus med mekanisk ventilation finns det däremot normer och regler på hur mycket luft som skall passera genom ventilationen.
Vi kan hjälpa er med att mäta den mängden luft samt justera in flödena så att gällande normer gäller.

Ett riktigt ventilationsflöde är viktigt ur luftkvalite(lukt)synpunkt och för att föra bort fukt från våtutrymmen så att t.ex mögel inte får en möjlighet att gro.

I samband med en injustering bör man även rengöra ventilationssystemet. Givetvis kan vi hjälpa till även med detta.

sotare

 

Kontakt

Öckerö Sotning & Ventilation
Prästgårdsv. 2
475 41 Hönö

Tel: 031-96 77 85
Fax: 031-51 65 60

info@ockerosotning.nu

Upp

©Öckerö Sotning & Ventilation.
Design av sidan S.L