ssr

Välkommen till Öckerö Sotning & Ventilation

fr2000

Start Sotning Ventilation Brandskyddskontroll Besiktning OVK Frågor Länkar
Kontakt

Sotning.

Varför skall det sotas?

Vi är skyldiga att utföra sotning på samtliga eldstäder och imkanaler från storkök enligt: Lagen om skydd mot olyckor.
Tidsintervallen är beroende av objekt, bränsleslag och nyttjande.

Kostnaden för sotningen beslutas av kommunen och regleras i sotningstaxan.
Om ni ej kan vara hemma den tiden som aviseras av oss och vill ha sotat en annan tid utgår timersättning enligt samma taxa, en normal sotning blir då dyrare pga restid och omplanering.

Vad behöver Du tänka på?

  • För att vi skall kunna utföra vårt arbete måste vi få tillgång till Er fastighet, och de utrymmen som har anknytning till de objekt som skall sotas. Vilka objekt och vilken tid vi vill sota meddelas vid aviseringen.
  • Stege för tillträde till tak skall vara framtagen. Stege, taksteg samt glidskydd skall dessutom vara vid gott skick.
  • Att skydda känsliga ytor såsom golv och väggar runt eldstaden som skall sotas och den väg som sotaren skall gå till eldstaden.
sotare

 

Kontakt

Öckerö Sotning & Ventilation
Prästgårdsv. 2
475 41 Hönö

Tel: 031-96 77 85
Fax: 031-51 65 60

info@ockerosotning.nu

Upp

©Öckerö Sotning & Ventilation.
Design av sidan S.L