ssr

Välkommen till Öckerö Sotning & Ventilation

fr2000

Start Sotning Ventilation Brandskyddskontroll Besiktning OVK Frågor Länkar
Kontakt

OVK - Obligatorisk ventilationskontroll.

Enligt lag måste ventilationssystemet underhållas och kontrolleras regelbundet. Dels måste man kontrollera att systemet är rätt installerat, dels att det fungerar på avsett sätt.

Sedan den 1 januari 1992 gäller en lag (SFS 2011:338), som föreskriver när och hur funktionskontrollen ska ske.

Vid den första besiktningen kontrolleras:

  1. Att ventilationssystemet fungerar enligt gällande föreskrifter.
  2. Att ventilationen är rätt justerad och att den fungerar som den ska.
  3. Att ingen smutts finns i kanalerna som kan spridas i byggnaden.
  4. Att instruktioner och skötselanvisningar finns lättillgängliga.

Vid återkommande besiktning kontrolleras:

  1. Att ventilationssystemet fungerar som det var tänktnär det togs i bruk.
  2. Samma som i punkterna 2-4 i första kontrollen.

De återkommande kontrollerna ska genomföras vart tredje till vart nionde år, beroende på typ av byggnad. Den som utför funktionskontrollen skall vara sakkunnig och ha fått riksbehörighet av Boverket eller lokal behörighet av kommunen.

Vi besiktning utförs ett protokoll. Om det vid kontrollen visar sig att det finns brister i ventilationssystemet är husets ägare ansvarig för att dessa genast åtgärdas, annars kan husägaren i värsta fall få betala böter.
Skorstenfejaren känner väl till alla typer av ventilationssystem och har dessutom den senaste utrustningen för att kunna rengöra och avhjälpa olika brister i systemet.

På Öckerö sotningsdistrikt kan vi hjälpa er med att utföra OVK-besiktningar på alla typer av ventilationssystem.sotare

 

Kontakt

Öckerö Sotning & Ventilation
Prästgårdsv. 2
475 41 Hönö

Tel: 031-96 77 85
Fax: 031-51 65 60

info@ockerosotning.nu

Upp

©Öckerö Sotning & Ventilation.
Design av sidan S.L