ssr

Välkommen till Öckerö Sotning & Ventilation

fr2000

Start Sotning Ventilation Brandskyddskontroll Besiktning OVK Frågor Länkar
Kontakt

Öckerö Sotning & Ventilation.

Öckerö Sotning & Ventilation består av skorstensfejarmästare Kenneth Scherman och skorstensfejare Håkan Arvidsson.
Öckerö Sotning & Ventilation är medlem i Sveriges skorstensfejarmästares riksförbund och har ett certifierat kvalitets och miljöledningssystem enligt FR2000.
Personalen som utför sotning, besiktning och rensning är utbildad på skorstensfejarskolan i Rosersberg och kan identifiera/legitimera sig med ID 06.

Distriktet Öckerö kommun består av 10st öar och har ca 12.000 invånare (Öckerö, Hönö, Fotö, Hälsö, Björkö, Hyppeln, Rörö, Kalvsund, Grötö och Källö Knippla). De tio öarnas kommun.

Öckerö Sotning & Ventilation sysslar inte enbart med den lagstadgade sotningen utan är också mycket anlitade för besiktning och rådgivning av installation av eldstäder.
Vid försäljning av fastigheter är det av stor vikt att man kontrollerar befintliga eldstäder och skorstenar.

Vi sysslar även med olika arbeten inom ventilation såsom OVK besiktningar, rensning och ombyggnad av ventilationssystem. För att utföra dessa typer av arbeten har vi tillgång till hetvattentvätt, värmekamera, endoskop, effimeter mm.

sotare

 

Kontakt

Öckerö Sotning & Ventilation
Prästgårdsv. 2
475 41 Hönö

Tel: 031-96 77 85
Fax: 031-51 65 60

info@ockerosotning.nu

Upp

©Öckerö Sotning & Ventilation.
Design av sidan S.L